Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Odin Kapital

Odin Kapital tar seg av all vår fakturering. Har du fått faktura og har spørsmål til denne, kan de kontaktes på: 73101610

Noen spørsmål og svar:

Jeg har framvist Frikort, men har fått regning i posten.- Når det først er sendt en regning via Odin Kapital, vil HELFO automatisk tilbakebetale egenandelen tilbake til din konto. På bakgrunn av dette må regningen du har fått betales.

Jeg mener at jeg har betalt fordi det står på Frikortet.- Selv om det står på Frikortet at du har betalt, er det ikke nødvendigvis slik. Når regning blir oversendt Odin Kapital registrer HELFO kravet som betalt og påfører summen på ditt Frikort. Gyldig kvittering eller bankutskrift må derfor framvises som bevis på at kravet er betalt.

Jeg har ikke framvist Frikort, men fått regning i posten. - Frikortet må framvises hos din lege eller behandler før det trer i kraft. Regningen du har fått fra Odin Kapital må betales da HELFO automatisk tilbakebetaler egenandelen til din konto.