Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legeerklæringer/attester

Generelle attester:

Korte: Eks. bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l. Kr 100,-

Middels: Eks. fritak fra kroppsøving. Kr 150,-

Lange: Som krever journalarbeid o.l honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1100,-

 

Førerkort:

Legeattest ved søknad om førerkort. Kr 500,-

Idrettsfolk:

1. gangs undersøkelse (helbedsserklæring) kr 250,-

Senere undersøkelse kr 200,-

Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund. Kr 850,-

Skjema, antidoping Norge. Kr 350,-

Fallskjermhoppere. Kr 750,-

Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema. Kr 400,-

 

Militære helbredsattester:

Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser: Kr 300,-

Helseattest for utskrivningspliktige. Kr 400,-

Tjeneste i Norge internationale styrker. Kr 600,-

 

Politietaten:

Aspiranter til politi- og lensmannsetaten og elever til politiskolen. Kr 650,-

 

Oljedirektoratet:

Legeerklæring for arbeidstakere i petroliumsvirksomheten på den norske kontigentsokkel (Helsetilsynets blankett 1-11439) Kr 950,-

 

Utenriksdepartementet:

Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten. Kr 675,-

 

Kommunen:

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort). Kr 200,-

Søknad om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede. Kr 200,-

Legeattest ved adopsjonssøknad. Kr 400,-

 

Diverse:

Legeforeningens Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema. Kr 350,-

Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomst. Kr 650,-

Norges Røde Kors: Helbredsattest. Kr 650,-

Norsk utviklingshjelp: Helbredserklæring. Kr 650,-

Studentutveksling - Legeerklæring AFS, EF, YFU o.l.: Kr 550,-

Reiselivsbransjen: Helseattest. Kr 350,-

Sivilforsvaret: SF-skjema 17. Kr 350,-

Skoler og kurs i helsevesenet: Helbredsattest for søkere. Kr 400,-

Spesialskoler: Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218 N vedlegg 5. Kr 650,-